Allemansrätten


I Sverige råder allemansrätten. Det är något som de flesta av oss lär oss redan i tidig ålder. Men vad innebär den egentligen? Till att börja med är allemansrätten ingen direkt lag, utan som namnet antyder en rättighet. En rättighet som också innebär vissa skyldigheter.

Allemansrätten innebär i korta drag att alla har rätt att vistas i naturen (både allmän och privatägd) men att det ska ske under ansvar. Grundprincipen är att inte störa och inte förstöra. Inte störa djur eller människor och inte förstöra natur eller egendom. Det gäller alltså att använda sunt förnuft och visa respekt för naturen och de som lever där. 

Observera att  platser med skyddad natur, tex nationalparker eller naturreservat, gäller ofta särskilda regler. Dessa finns ofta utsatta i anslutning till området, om inte går de att hitta på länsstyrelsens hemsida.


Inte störa och inte förstöra

Det enklaste sättet att veta om något omfattas av allemansrätten eller ej, är att gå tillbaka till grundprincipen. Innebär det jag vill göra att jag kan:

  • störa djurlivet?
  • störa markägaren?
  • skada eller lämna tydliga spår i naturen?
  • skada eller lämna tydliga spår på markägarens egendom?
  • gå emot särskilda regler som finns i området?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor innebär det förmodligen att det inte omfattas av allemansrätten.Var får man vara?


Allemansrätten är vår rätt till naturen och den ger oss som sagt rätt att vistas både på allmän och privat mark så länge vi inte riskerar störa eller förstöra. Allmän mark är i regel alltid tillåtet, men på vissa ställen kan det finnas särskilda regler, t.ex. i motionsspår eller i naturreservat. Det är vårt ansvar att hålla koll på skyltar och ta reda på vad som gäller där vi befinner oss. Vi har även rätt till att beträda även privat mark – under vissa förutsättningar.


På privat mark

På privat mark är det störningsfaktorn som är avgörande för huruvida det är tillåtet att vistas där eller ej. Det är tillåtet att vistas på någon annans mark så länge du inte stör hen som äger den. Detta är lite otydligt och det finns ingen tydlig gräns för när det räknas som störande eller ej, men en sak du kan ta till dig är att om du kan se ägarens bostadshus eller om det känns som att du är inne i någons trädgård, så är du för nära. Du kan alltså vara så nära ett bostadshus som 15 meter – om du t.ex. är dold bakom en häck eller går på en allmän väg, men samtidigt kan du synas och räknas som störande om du är på så långt avstånd som 70 meter i en större, öppen trädgård. Detta blir alltså en bedömningsfråga, men i grund och botten handlar det om att ta hänsyn till markägaren. Är du osäker är det såklart alltid bäst att fråga!

Givetvis får du inte heller vistas på privat mark om det riskerar att skada ägarens egendom. Man får inte beträda odlad mark (åkermark, planteringar eller anlagda trädgårdar) om det riskerar att skada det som är planterat.

Kort och gott: Du kan vistas på privat mark om du inte riskerar att störa markägaren eller skada/förstöra marken/egendomen.


I nationalparker och naturreservat

Detta är områden med särskilt känslig eller viktig natur och här kan särskilda regler gälla. Hur de ser ut varierar från område till område. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Håll utkik efter den här symbolen och läs information på nätet eller på anslagstavlor i anslutning till områdets entré.I motionsspår och på leder

Här har vandrare och löpare företräde. Om du cyklar eller rider, anpassa din hastighet. Tänk på att ridning och cykling kan vara förbjuden. Håll utkik efter skyltar som markerar detta.


Till sjöss

Det är tillåtet att paddla, ro eller köra motorbåt på våra vatten och grundprincipen gäller även här. Inte störa eller förstöra. På vissa ställen kan det finnas särskilda fågelskyddsområden. Där får du varken gå i land eller vistas nära. Dessa är ofta utmärkta både på kartan/sjökortet och med skyltar. Om du paddlar, tänk på att du kan skrämma djur om du glider fram tyst på vattnet.

Man får dricka alkohol till sjöss, men om du framför en båt som är längre än tio meter eller som kan gå snabbare än 15 knop är det ett brott mot sjölagen och betraktas som sjöfylleri att ha mer än 0,2 promille alkohol i blodet.Vad får man göra?


Allemansrätten gäller oavsett hur du vistas i naturen. Den gäller både om du går, cyklar, åker skidor, skridskor, paddlar, rider, tältar eller annat. Undantaget är motordrivna fordon, de omfattas inte av allemansrätten och får bara framföras på allmänna vägar. Dock bör man tänka på hur aktiviteten man ägnar sig åt kan göra åverkan på naturen. Att cykla eller rida på en stig kan göra mycket mer skada än om man vandrar. Detta gäller särskilt under tider på året som marken kan vara mycket blöt och lättare tar skada. Detta tar oss tillbaka till grundprincipen att inte störa eller förstöra.


Plocka

Du får plocka blommor, bär, frukt och svamp etc. så länge de inte växer inne i trädgårdar eller på särskilda odlingsmarker och självklart inte om de är fridlysta. Du får inte bryta levande kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar.


Tälta

Att tälta i naturen är okej, men tänk på att om du tänkt stanna fler nätter på ett och samma ställe så ökar risken för att naturen tar skada. Undvik därför att tälta för länge på samma plats. Samma sak gäller om ni är fler. Ju fler som tältar, ju större blir skaderisken, vilket återigen tar oss tillbaka till grundprincipen: kan det du vill göra skada naturen omfattas det inte av allemansrätten. Om ni är i grupp med fler än tre tält bör du fråga markägaren om lov innan du tältar på privat mark.

Välj en tältplats som inte innebär att du behöver göra åverkan på naturen. Lämna platsen i samma skick som när du kom.


Elda

Du får lov att elda, men om du gör så, ska det ske på lämpligt underlag så att inte naturen tar skada. En arrangerad eldstad är det bästa, men inte nödvändigt. Välj annars en plats med sand eller grus som underlag och som ligger en bit ifrån växtlighet. En plats där elden inte riskerar att sprida sig helt enkelt. Du går bra att använda döda pinnar, kvistar, mossa m.m som virke, men du får inte bryta kvistar eller ta näver från levande träd. 

Det är heller inte tillåtet att göra upp eld direkt på nakna klippor, då värmen från elden kan göra att de spricker. 

Du får givetvis inte elda om det råder eldningsförbud, blåser kraftigt eller är mycket torrt. Friluftskök är dock tillåtet att använda även om eldningsförbud råder, men ska ske under uppsikt. Med hjälp av appen “Brandrisk Ute” kan du hålla koll på brandrisken där du är.

Tänk på att släcka elden ordentligt då du är klar! Pyrande eld kan ta fart senare eller sprida sig i marken. Häll därför ordentligt med vatten på eldstaden när du är klar – även om du ser varken flammor eller glöd.

Observera att i naturskyddsområden som naturreservat och nationalparker gäller ofta särskilda regler för eldning.


Fiska

Att fiska med spö är tillåtet längs kusterna och i de fem största sjöarna i Sverige (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland). I övriga sjöar och vattendrag krävs i regel fiskekort. Det är ditt ansvar att kolla upp vad som gäller. Fiskekort kan idag oftast köpas online. Trollning (flera monterade spön) går inte under allemansrätten och kräver särskilt tillstånd.

Behandla fisken med respekt, fiska inte med för svag lina och släpp tillbaka den fisk du inte tänkt äta.


Övrigt


Husdjur

Djur är tillåtna i naturen, men ska hållas under uppsikt. Precis som grundregeln säger så handlar det om att inte störa eller förstöra. Under perioden 1 mars – 20 augusti ska hundar hållas kopplade. Detta för att det är under denna perioden de vilda djuren har nyfödda ungar och en lös hund kan skrämma dem.


I grupp

Allemansrätten gäller för alla som vistas på svensk mark. Du behöver alltså inte vara svensk medborgare eller vara bosatt i Sverige. Däremot, om du är ute i en större grupp som återkommer till ett och samma ställe vid upprepade tillfällen kan det vara bra att be om lov. Tänk på att ju större grupp, ju större risk för åverkan på naturen.


Ta med dig skräpet hem!

Ta med dig hem det du tar med dig ut. Det gäller all typ av skräp så som förpackningar, burkar, fimpar, glasflaskor, engångsgrillar och toalettpapper. Naturligt nedbrytbart papper är okej att elda upp eller i vissa fall gräva ner. Att slänga skräp i naturen är förbjudet enligt lag och kan ge böter eller till och med fängelse!
Dela:

2 reaktioner på ”Allemansrätten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Alla inlägg

Stories

Kom igång

Sverige

Wilderness Stories