30 days #ZeroWaste Challenge

Varje år slänger vi i Sverige nära fem miljoner ton sopor, det innebär nästan ett halvt ton per person! Av detta, är lite drygt hälften sopor som hamnar direkt i soptunnan för förbränning. Av det som slängs riskerar viss mängd att hamna på fel ställe. Tex beräknas beräknas mellan 8 och 13 miljoner ton plast hamna i naturen varje år, vilket tar väldigt lång tid att bryta ned. Just plast tar ca 450 år och då återstår ändå skadliga mikroplaster. Detta ger såklart ett negativt estetiskt intryck, men det är framförallt skadligt för både natur och växter – och oss!

För att minska på mängden skräp är det viktigt att alla tar sitt ansvar. Visste du tex att vi enligt lag är skyldiga att källsortera vårt skräp? Men det finns ju så mycket mer vi kan göra. I miljösammanhang pratar man ofta om “avfallstrappan”, ett begrepp som används för att beskriva hur vi bättre ska ta hand om vårt avfall. Steg ett är att minimera sitt avfall, följt av stegen återanvända, återvinna, energiutvinna och deponera.

Det bästa är alltså att minimera sitt skräp – att se till att det inte uppkommer i första taget. Ju mer jag har sett över min skräpförbrukning, desto mer har jag insett hur mycket skräp vi faktiskt har omkring oss – och hur vi med små enkla medel kan göra något åt det, bara vi bryter våra gamla vanor! Därför har jag bestämt mig för att göra en 30 dagars “Zero Waste Challenge”. Genom att ta en månads “skräp-detox” kan vi tvinga oss själva ur gamla vanor och lära om på nytt. När en månad har gått är det lättare att fortsätta med de val som passar i ens liv. Läs mer om mina tankar bakom projektet här.

Källor: Avfallsverige.se, Naturskyddsföreningen, sopor.nu

 

Varför inte anta utmaningen du också?

 

Utmaningen dag för dag

#ZeroWaste Challenge : Dag 1

#ZeroWaste Challenge : Dag 2

#ZeroWaste Challenge : Dag 3

#ZeroWaste Challenge : Dag 4

#ZeroWaste Challenge : Dag 5

#ZeroWaste Challenge : Dag 6

#ZeroWaste Challenge : Dag 7

#ZeroWaste Challenge : Dag 8

#ZeroWaste Challenge : Dag 9

#ZeroWaste Challenge : Dag 10

Min “30 days #ZeroWaste Challenge” är ett initiativ helt och hållet från min sida. För att kunna få ihop material till dessa poster har jag hört av mig till några varumärken för produkter. Jag har inte mottagit någon betalning från något av dem och jag har heller inte blivit bedd att promota dem på något sätt.
Jag vill därför tacka alla de som ställt upp och gjort detta möjligt, 
STORT TACK till: Primus, Lapland Eco Store, Iris Hantverk & menskopp.se

Dela:

Alla inlägg

Stories

Kom igång

Sverige

Wilderness Stories